Home

Advocatenkantoor mr. J.B.M. Nijhuis

advocaat / belastingadviseur / mediator


Kenmerken: praktisch ingesteld, zelf (met succes) twee bedrijven gehad en al ruim twaalf jaar een eigen advocatenkantoor; handelt in goed en voortdurend overleg met cliënt; vooral gericht op betalende cliënten (betrekkelijk weinig door overheid gefinancierde rechtsbijstand). Behalve jurist ook econoom en bedrijfskundige.

Uitgangspunt: alleen procederen als het moet, maar dan ook voor de volle 100 procent! Vaak eerst proberen zaken te regelen (schikking) in overleg met cliënt.

Specialismen: arbeidsrecht inclusief UWV / (economisch) strafrecht / erfrecht / belastingrecht: (FIOD!, OZB). Alleen procedures; zelf bij de Belastingdienst gewerkt als inspecteur en in de keuken gekeken; standaardboek geschreven / algemeen bestuursrecht (actie tegen de overheid: rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere schappen).

Ook: algemene- en incasso zaken (bijvoorbeeld veel echtscheidingen/alimentaties gedaan).

Ons kantoor moet het vooral hebben van mond-tot-mond-reclame en heel af en toe van een kleine advertentie. (“Cliënten komen vaak toch wel”). Huisbezoek mogelijk.

Tarief: € 150,00 per uur (sterk gematigd tarief), exclusief 6% kantoorkosten en exclusief 21% BTW. In geval van een rechtszaak komen daar griffierechten (tabellen), deurwaarderskosten en dergelijke bij.

Niet tevreden met uitspraak van de rechtbank?
Dan in hoger beroep bij hogere rechter (in overleg) en desnoods naar de Hoge Raad. Als de zaak kansrijk is, gaan we “tot het gaatje”.

Vaak drie fasen:
  1. gelijk hebben;
  2. gelijk krijgen
  3. geld en dergelijke van tegenpartij krijgen (schadevergoeding; minder of niet hoeven te betalen of terug krijgen, bijvoorbeeld belasting of geldboete; vergunning binnenhalen of niet kwijtraken; vrijspraak; geen of lagere vrijheidsstraf of werkstraf, enzovoorts)

​​​​​​​Derdengeldrekening
Dit advocatenkantoor heeft geen eigen derdengeldrekening. Aan een cliënt krachtens rechterlijk vonnis toekomende gelden
worden op de bankrekening van cliënt gestort, waarna verrekening volgt met de advocaat.

Hoevenseweg 4A, 4157 JB Enspijk

tel. 06 - 10 35 15 41 / e-mail: jbm_nijhuis@hetnet.nl

bankrekening: NL62 INGB 0659 6576 86 / BTWnr. NL.8172.97.339.B01​​​​​​​